Chưa phân loại

Xét nghiệm nipt có cần thiết không?

Hiện nay, trên thế giới có gần 90 quốc gia trong đó có Mỹ và nhiều nước châu Âu đang sử dụng NIPT là phương pháp sàng lọc trước sinh. Bằng thao tác đơn giản, không cần thực hiện thủ thuật xâm lấn, chi phí xét nghiệm nipt phải chăng, kết quả nhanh, NIPT cho phép phát hiện tỷ lệ bất thường ở thai nhi …

Hiện nay, trên thế giới có gần 90 quốc gia trong đó có Mỹ và nhiều nước châu Âu đang sử dụng NIPT là phương pháp sàng lọc trước sinh. Bằng thao tác …